INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE " Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou "

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačný seminár pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k výzve s názvom – „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou "

Informačný seminár sa bude konať:

9. september 2019 (pondelok) v Bratislave o 9:30 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava (registrácia prebieha 20 minút pred začiatkom informačného seminára)

PRIHLÁSIŤ NA SEMINÁR SA MÔŽETE TU! Prihlasovanie ukončené!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovalo k tejto výzve informačný seminár, ktorý sa konal dňa 9. septembra 2019 v Bratislave o 9:30 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava. Audiovizuálny záznam z informačného seminára si môžete vyžiadať prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Následne Vám bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR - ZÁZNAM Z INFORMAČNÉHO SEMINÁRA

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky