Navigácia

INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE NA PODPORU PREPOJENIA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA S POTREBAMI PRAXE - VYSOKÁ ŠKOLA PRE PRAX

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačný seminár pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k výzve na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe pod názvom Vysoká škola pre prax.

Informačný seminár sa bude konať:

21. januára 2019 v Bratislave od 9:30 h.vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava (registrácia prebieha 20 minút pred začiatkom informačného seminára)

Prihlasovanie na seminár ukončené z dôvodu naplnenia kapacity miestnosti!

 
Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:
  • Verejné a štátne vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov1
 
1Oprávneným žiadateľom je výlučne vysoká škola. Vysoká škola je oprávnená podať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre viacero fakúlt, buď v rámci jednej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, alebo formou viacerých žiadostí.  

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky