INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV - DRUHÉ KOLO

 

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje ĎALŠIE KOLO informačných seminárov pre úspešných žiadateľov 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve s názvom "V základnej škole úspešnejší". 

V rámci informačných seminárov získajú účastníci informácie o procese predkladania žiadostí o platbu, vypĺňaní štvrťročného výkazu o práci v školstve a monitorovaní projektu.
 
 
Termíny a miesta konania informačných seminárov:

11. 1. 2018 v Trenčíne – prihlasovanie na seminár
TU
12. 1. 2018 v Prešove – prihlasovanie na seminár TU - zmena miesta konania seminára namiesto Námestie mieru 2 sa bude konať na Námestí mieru 3, Prešov (v malej zasadacej miestnosti Okresného úradu Prešov)
16. 1. 2018 v Trnave – prihlasovanie na seminár TU

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky