Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! - PRIHLASOVANIE JE UKONČENÉ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje sériu informačných seminárov k vyhlásenej výzve na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!
 
Semináre sa uskutočnia v týchto termínoch:
5. 12. 2016          Bratislava
6. 12. 2016          Zvolen
7. 12. 2016          Žilina
8. 12. 2016          Košice
 
Podrobnosti o presnom mieste konania, programe a možnosti prihlasovania sa na jednotlivé semináre nájdete v prílohe.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku