Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! - nové termíny - ZRUŠENIE semináru v Banskej Bystrici

Dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na nízky počet prihlásených záujemcov na seminár k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! dňa 24/5/2017 v Banskej Bystrici sa tento seminár ruší.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku