Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠVVaŠ SR za rok 2015

Verejné odpočty sa uskutočnia v budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava na 8. poschodí v zasadacej miestnosti (č. d. 800). Každá organizácia má na verejný odpočet vyčlenených 30 minút, ktoré je nevyhnutné dodržať. 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku