» Ministerstvo » Dokumenty a materiály » Výročné správy

Výročné správy

     Výročné správy sa vypracúvajú a uverejňujú povinne na základe uznesenia vlády č. 1189 z 19. decembra 2001.
     Povinnosť vypracovať a zverejniť každoročne výročnú správu sa týka všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy.