Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠVVaŠ SR za rok 2014

Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠVVaŠ SR obsahuje čas a miesto kedy budú organizácie prezentovať svoju výročnú správu na verejných odpočtoch na MŠVVaŠ SR za rok 2014. Verejné odpočty sa uskutočnia v budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava na 7. poschodí v zasadacej miestnosti (č. d. 724). Každá organizácia má na verejný odpočet vyčlenených 30 minút.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku