Inauguračná ceremónia spustenia LHC v Ženeve

20.10.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj sa v utorok 21. októbra 2008 zúčastní na slávnostnej inauguračnej ceremónii spustenia urýchľovacieho komplexu Large Hadron Collider (LHC) v CERN vo švajčiarskej Ženeve.
     CERN je Európska organizácia pre jadrový výskum, najvýznamnejšia vládna medzinárodná organizácia pre výskum v oblasti štruktúry hmoty. Bola založená v roku 1954. V súčasnosti združuje 20 európskych krajín. Predstavuje svetovú špičku v oblasti výskumu najjemnejšej štruktúry hmoty. Slovenská republika je členom CERN od roku 1993.
     Ministerstvo školstva SR je odborným garantom členstva Slovenska v CERN a vykonáva koordináciu a finančné zabezpečenie účasti slovenských pracovísk. Slovenskí fyzici participujú na dvoch experimentoch na LHC. Je to experiment ATLAS zameraný na štúdium protón-protónových interakcií a experiment ALICE zameraný na zrážky jadier s jadrami. Slovensko má v CERN vysoké renomé. Počet Slovákov vzhľadom na náš finančný príspevok (0,34 %) patrí k najvyšším.
     Spolupráca SR s CERN je podľa mnohých hodnotení najlepšou multilaterálnou medzinárodnou vedeckou spoluprácou na Slovensku. Je veľkým prínosom pre rozvoj slovenskej vedy a techniky, prínosom v oblasti prenosu najnovších technológií do SR, obohatením vedeckej a technickej úrovne našich ústavov a podnikov. Hrá významnú úlohu pri výchove mladých fyzikov, najmä doktorandov, ktorí majú po absolvovaní študijných pobytov v CERN otvorené dvere vo všetkých fyzikálnych laboratóriách sveta. Je tiež veľkým prínosom pre priemysel SR, jednak dodávkami do CERN, výrazne prevyšujúcimi výšku nášho príspevku, jednak výrazným zvyšovaním technologickej úrovne podnikov. Prístup slovenských vedcov do európskych počítačových sietí LCG a EGEE im umožní používať prakticky neobmedzenú výpočtovú kapacitu, ktorú si SR sama nedokáže zabezpečiť.

Bratislava 20. október 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku