Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov a predkladanie žiadostí o platbu v roku 2017

Dovoľujeme si Vás oboznámiť s usmerneniami vydanými platobnou jednotkou MŠVVaŠ SR.

Predmetné dokumenty nájdete TU.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku