Historicky prvé overovanie zručností dospelej populácie

11.01.2011

     Na Slovensku sa uskutoční pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD medzinárodný prieskum PIAAC (Medzinárodný prieskum zručností dospelých). Jeho cieľom bude po prvýkrát v histórii zistiť informácie o zručnostiach a skúsenostiach ľudí vo veku od 16 do 65 rokov. O projekte dnes informovali minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca, vedúci služobného úradu MŠVVaŠ SR Miroslav Siváček a národná koordinátorka projektu PIAAC Zuzana Lukačková.
   
Štúdiu PIAAC na Slovensku zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uskutočňuje sa v 26 krajinách na základe medzinárodných dohôd pod záštitou OECD.
     Medzinárodný prieskum PIAAC má za úlohu zistiť, ako vedia dospelí pracovať s informáciami predovšetkým v elektronickej podobe. Dôležité je dozvedieť sa aj o ich vzdelaní a pracovných skúsenostiach. Tieto informácie pomôžu získať jasný obraz o tom, čo robiť, aby sme mohli na Slovensku pripraviť pracovné sily uplatniteľné na trhu práce s kvalifikáciou potrebnou pre 21. storočie.
     Celonárodnému prieskumu bude v týchto dňoch predchádzať jeho pilotné overovanie, ktoré zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Realizovať ho bude spoločnosť vybraná na základe výsledkov výberového konania.

- Do pilotného projektu bude oslovených 1700 domácností
- Pilotný projekt bude trvať od 17. januára 2011 do 21. februára 2011
- Domácnosti boli vytipované náhodným spôsobom na základe informácií zo štatistického sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
- Anketári sa budú preukazovať preukazom s fotografiou, menom, číslom a tieto údaje bude možné overiť na pripravených telefónnych číslach
- Pilotný projekt je financovaný z rozpočtu MŠVVaŠ SR vo výške 356643 €
- Overovanie zručností bude anonymné

     Hlavný prieskum, ktorý sa bude realizovať od augusta 2011 do marca 2012, bude uskutočnený na vzorke 8 000 občanov. Dáta sa budú následne spracovávať, analyzovať a odosielať do medzinárodného centra, ktoré pripraví medzinárodnú správu. Tá by mala byť zverejnená v roku 2013.

     Pilotný projekt aj hlavný prieskum sa uskutočnia aj v maďarskom jazyku.

     Tento prieskum poskytne  informácie o zručnostiach a skúsenostiach dospelých na Slovensku, ktoré pomôžu vyučujúcim, politikom a výskumníkom v oblasti vzdelávania. Informácie sa budú využívať  pri tvorbe programov na zlepšovanie  zručností dospelých na Slovensku, aby sa mohli úspešnejšie podieľať na rozvoji ekonomiky a spoločnosti.
Fotogaléria

Bratislava 11. január 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku