Harmonogram činností KEGA v roku 2012

Predsedníctvo KEGA schválilo na svojom zasadnutí 26. 1. 2012 harmonogram činností KEGA.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku