Gremiálna porada sa zaoberala stavom školských knižníc

  • Dátum: 05.12.2007

     Na 10. gremiálnej porade ministra školstva, ktorá sa konala 4. decembra 2007, schválili jej členovia Správu o stave školských knižníc za rok 2006.
    
Správa na základe analýzy štatistických ukazovateľov konštatuje, že z tradičných školských knižníc, ktoré v uplynulom roku zabezpečovali predovšetkým odporúčané čítanie žiakom, sa postupne stávajú elektronické školské knižnice. Tie sprístupňujú návštevníkom aj audiovizuálne a elektronické dokumenty. Napriek tomu, že stav sa oproti minulému roku zlepšil a školské knižnice rozširujú základné knižnično-informačné služby o nové špeciálne služby, ich úroveň je v porovnaní s optimálnym modelom stále nízka. Podľa správy je príčinou tejto situácie nedostatok finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtov škôl na prevádzku a činnosť školských knižníc, ako aj ich slabá angažovanosť pri získavaní financií z doplnkových zdrojov.
     Práve tento stav by mal pomôcť riešiť aj pripravovaný národný projekt rezortov školstva a kultúry, ktorý zabezpečí modernizáciu školských knižníc a prístup žiakov a učiteľov k digitálnemu obsahu vo výchovno-vzdelávacom procese.

Bratislava 5. december 2007  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku