Navigácia

Financovanie športu v roku 2024

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY V ROKU 2024

Príspevok uznanému športu

Metodický manuál
Formulár - žiadosť
Formulár - registre

Výpočet percentuálnych podielov uznaných športov pre rok 2024
Počty a zoznam aktívnych športovcov k 30.9.2023
Počty a zoznam aktívnych športovcov k 30.9.2023 (pre športy futbal a ľadový hokej)
Vysvetlivky k údajom a výpočtu podielu uznanému športu na rok 2024
Výpočet príspevkov uznaným športom na rok 2024 (schválený p. ministrom dňa 10.01.2024)

Dovoľujeme si požiadať národné športové zväzy o spoluprácu pri upozorňovaní na chyby, nepresnosti, príp. chýbajúce, nepoužité alebo nesprávne uvedené údaje (najmä rebríčky, počty príležitostí a výsledky) a výpočtovú logiku, vrátane opravy neakceptovaných údajov v registroch. Podnety je potrebné zaslať na adresu elektronickej pošty ziadosti.sport@minedu.sk v termíne do 21. 11. 2023. 

Na opravu údajov v registroch je potrebné použiť výlučne súbor "Reg-AS-Oprava-2023-30-09.xls" (pokyny pre vyplnenie sú vo vnútri súboru)
Na lepší prehľad zverejňujeme aj sumárny hárok aktívnych športovcov po športoch "Reg-AS-Spolu-2023-30-09-V2.xlsx"

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2024 číslo F-2024-DOT01

(otvorená od: 20.12.2023 do: 31.01.2024)

Text výzvy
Formulár žiadosti

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2024 číslo F-2024-DOT02

(otvorená od: 10.05.2024 do: 10.06.2024)

Text výzvy
Formulár žiadosti
Štatút komisie

Metodické usmernenie k predkladaniu žiadostí o poskytnutie príspevku na národný športový projekt, ktorým je organizácia významnej súťaže

Metodické usmernenie k predkladaniu žiadostí o poskytnutie príspevku na národný športový projekt
Štatút  Komisie na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie príspevku na národný športový projekt
Príloha č. 1
Príloha č. 2

Príspevok Slovenskému olympijskému a športovému výboru

(§ 75 ods. 3 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Rozhodnutie ministra na rok 2024 je 1 507 997,00 eur (schválený p. ministrom dňa 17.01.2024)

Príspevok Slovenskému paralympijskému výboru

(§ 75 ods. 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Rozhodnutie ministra na rok 2024 je 2 638 995,00 eur (schválený p. ministrom dňa 17.01.2024)

Príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu

Príspevok športovcom top tímu na rok 2024

Národné športové projekty

Slovenská asociácia univerzitného športu - Aktivity a úlohy v oblasti univerzitného športu v roku 2024 (schválený p. ministrom dňa 17.01.2024)
Školský šport (scvhálený p. ministrom dňa 07.05.2024)
Podujatia (scvhálený p. ministrom dňa 07.05.2024)

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky