Európsky zbor solidarity - "investícia do európskej mládeže"

Európska komisia schválila "európsky zbor solidarity", ktorá je najnovšou iniciatívou Európskej únie určenou mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov, hlavne tým, ktorí sú nezamestnaní alebo nie sú v zamestnaní, vzdelávaní ani odbornej príprave (NEET). Ponúka príležitosť vykonávať dobrovoľnícku alebo platenú prácu s úmyslom pomôcť komunite či celej spoločnosti a zároveň získať nenahraditeľné životné skúsenosti a pracovné zručnosti. 

Viac informácií o iniciatíve a možnostiach zapojenia sa nájdete prostredníctvom týchto odkazov:
https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_sk
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_sk.htm
https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku