Európska konferencia o práci s mládežou sa konala online

Hlavným cieľom konferencie bolo vytvorenie platformy pre diskusiu o najnovšom vývoji v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky a vytvorenie a odsúhlasenie spoločnej Európskej agendy práce s mládežou formou deklarácie.

ilustračná foto

Tretia Európska konferencia o práci s mládežou (3rd European Youth Work Convention) sa konala ešte začiatkom decembra (7. – 10. decembra) a participovala na nej aj slovenská delegácia.

Konferencia sa realizovala v rámci Predsedníctva Nemecka v Rade EÚ a vo Výbore ministrov Rady Európy. Nemecko tak reagovalo na výzvu druhej Európskej konferencie o práci s mládežou z roku 2015 na vytvorenie Európskej agendy práce s mládežou ako strategického rámca pre ďalší rozvoj a posilňovanie politík a postupov v oblasti práce s mládežou a formovanie rozvoja práce s mládežou v celej Európe. Podujatie sa kvôli pandémii koronavírusu realizovalo online.

Zúčastnilo sa jej približne tisíc zástupcov z praxe v oblasti práce s mládežou z 50 krajín Európy. Hlavným cieľom konferencie bolo vytvorenie platformy pre diskusiu o najnovšom vývoji v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky a vytvorenie a odsúhlasenie spoločnej Európskej agendy práce s mládežou formou deklarácie. Táto agenda definuje súčasné výzvy práce s mládežou v siedmich oblastiach a vyzýva všetkých aktérov k spoločnej implementácii na lokálnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Deklarácia vyzýva Európsku komisiu a Radu Európy k vzájomnej spolupráci a integrácii výstupov konferencie do ich dlhodobých strategických plánov a aktivít. Na tvorbe agendy sa podieľali zúčastnení pracovníci s mládežou počas celodenných aktivít, počas ktorých zdieľali svoje názory, skúsenosti a odporúčania pre zlepšenie súčasného stavu práce s mládežou v Európe.

Agenda definuje ako hlavné elementy pre rozvoj práce s mládežou v Európe:

  • Posilnenie politík práce s mládežou
  • Budovanie kapacít v práci s mládežou
  • Tvorbu politík pre mládež na základe faktov a výskumu
  • Posilnenie partnerstiev
  • Podporovanie a zabezpečenie práce s mládežou
  • Lepšie uznávanie práce s mládežou
  • Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov s mládežou

Čo bude nasledovať po konferencii?

Konferencia v Bonne bola úvodným stretnutím a odrazovým mostíkom Bonnského procesu - procesu implementácie európskej agendy práce s mládežou. Práca s mládežou je vnímana ako hybná sila solidarity a podpory. O práci s mládežou dnes stále vieme veľmi málo, a preto treba čo najefektívnejšie využiť nástroje Bonnského procesu. Európska únia takmer dvojnásobne zvýši rozpočet EÚ na prácu s mládežou a spolu s Radou Európy budú angažovanými partneri pri implementácii európskej agendy práce s mládežou a aktívnymi aktérmi Bonnského procesu.

Počas Bonnského procesu sa uskutočnia nasledujúce kroky:

1. Vytvorí sa sieť pre rozvoj práce s mládežou v Európe

2. Každých päť rokov sa uskutoční Európska konferencia o práci s mládežou a bude platformou na rozvoj práce s mládežou. Bude to miesto na pravidelnú                  výmenu skúseností a poznatkov o aktuálnom vývoji, trendoch a výzvach v oblasti práce s mládežou a vzájomnom učení sa.

3. Európska komisia  vytvorí otvorenú digitálnu multilinguálnu platformu pre prácu s mládežou spolu

Bonnský proces bude spájacím prvkom práce s mládežou naprieč Európou. Mladí ľudi v Európe si vyžadujú a zaslúžia posilnenie práce s mládežou už od základov, či už je to digitálna práca s mládežou, terénna práca, práca s mládežou v mládežníckyh centrách alebo kdekoľvek inde.

Mariya Gabriel, Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, ktorá sa tiež zúčastnila konferencie, bude presadzovať medzisektorovú spoluprácu a integráciu neformálneho vzdelávania ako integrálnu súčasť vzdelávacieho procesu mladých ľudí.

Konferencie sa v rámci slovenskej delegácie zúčastnil aj Ivan Hromada, ktorý aktuálne predsedá Európskemu riadiacemu výboru pre mládež (CDEJ) Rady Európy. Na konferencii zo svojej pozície zdôraznil potrebu investícií do výskumu práce s mládežou, pretože tvorcovia politík potrebujú tvoriť politiku založenú na dôkazoch, ako aj na základe spätnej väzby od odborníkov z praxe. Vyjadril sa, že je potrebná intenzívnejšia prierezová spolupráca medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, medzi platenou a dobrovoľníckou prácou s mládežou a pracovníkmi s mládežou.Vníma pozitívne, že medzi Radou Európy a Európskou úniou existuje silná konvergencia pri vytváraní spoločnej európskej agendy práce s mládežou, ktorá je aj súčasťou Stratégie Rady Európy pre mládež.

Viac informácií:

Deklarácia  (zatiaľ v anj):

Videá z konferencie:

Zdroje (priebežne dopĺňané): https://www.eywc2020.eu/en/agenda/resources/

Social wall: https://my.walls.io/eywc2020


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky