Navigácia

EUREKA

EUREKA  je inciatíva, ktorá je nezávislá od rámcových programov finacovaných Európskou komisiou. EUREKA podporuje cezhraničné projekty orientované na trhovo-orientovaný aplikovaný výskum a rozvoj. Cieľom iniciatívy je zvýšenie európskej konkurencieschopnosti.

Iniciatíva EUREKA - pan-európska sieť vznikla ako medzivládna iniciatíva v roku 1985. Slovenská republika je členskou krajinou iniciatívy od roku 2001


EUREKA spája spolu poznatky o trhovo-orientovanom výskumu, rozvoji a implemntáciu. Spoločná práca firiem, univarzít a výskumných centier v spoločných nadanárodných projektoch umožňuje vývoj nových inovatívnych produktov, procesov a služieb. Spoločné nadnárodné projekty sú inicované zdola a majú jasný trhový potenciál. Iniciatíva je dôležitá  aj pre malé a stredné podniky (MSP). Vďaka EUREKE sa MSP môžu zapojiť do medzinárodnej spolupráce (sieťovanie, redukcia nákladov a viditeľnosť), ľahší prístup na trh.

Slovenská republika v súčasnosti financuje 3 projekty

Podrobnejšie informácie o iniciatíve EUREKA

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky