» Veda a technika » Medzinárodná vedecko-technická spolupráca » Multilaterálna spolupráca » EUREKA » Výsledky vyhodnotenia prijatých návrhov projektov EUREKA SK

Výsledky vyhodnotenia prijatých návrhov projektov EUREKA SK

 

Podľa znenia verejnej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) na predkladanie návrhov projektov na získanie účelovej podpory na spolufinancovanie projektov programu EUREKA SK vyhlásenej dňa 04. 03. 2013 MŠVVaŠ SR zverejňuje dňa 15. 05. 2013 výsledky vyhodnotenia prijatých návrhov projektov EUREKA SK, a to na webovom sídle MŠVVaŠ SR a na portáli Veda a technika.