Navigácia

EUI - Európsky univerzitný inštitút

Európsky univerzitný inštitút (ďalej len „EUI“) je medzinárodná akademická inštitúcia vo Fiesole (Florencia, Taliansko), ktorá poskytuje vysokokvalitné doktorandské a postdoktorandské štúdium a uskutočňuje výskum zameraný na európske záležitosti v rámci štyroch oddelení - ekonómia, história a civilizácia, právo a politické a spoločenské vedy, ktoré hosťujú doktorandov alebo študentov magisterského programu. Súčasťou inštitútu sú aj centrum Roberta Schumana pre vyššie štúdiá, škola nadnárodnej správy, knižnica a historické archívy EÚ.

MŠVVaŠ SR je gestorom úlohy súvisiacej s členstvom SR v EUI  na základe Dohovoru o zriadení EUI (ďalej len „dohovor“)  odsúhlaseným uznesením vlády SR č. 492/2019 z 2. 10. 2019, uznesením NR SR č. 2143/2019 zo 16. 10. 2019, ratifikovaným prezidentkou SR 21. 11. 2019, platným od 6. 12. 2019.

Slovenská republika pristúpením dohovoru vyjadruje svoju plnú podporu medzinárodných kontaktov v oblasti spoločenských vied s dôrazom na podporu mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov a výskumníkov. Členstvo SR v EUI znamená zvýšené šance pre umiestnenie slovenských zástupcov v štruktúre inštitútu, či už na akademickej úrovni, v doktorandských projektoch alebo v administratíve.

MŠVVaŠ SR ponúka jedno štipendium na doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii na akademický rok 2024/2025

Slovenská republika, ako členská krajina Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu, ponúka jedno štipendium na doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii. Štipendium počas doby prvých troch rokov štúdia každého štipendistu bude poskytovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, počas štvrtého roku štúdia je hradené EUI v plnom rozsahu.

Štipendium je určené na doktorandské štúdium v rámci štyroch oddelení EUI - ekonómia, história a civilizácia, právo a politické a spoločenské vedy.

O štipendium sa môže uchádzať:

- občan Slovenskej republiky, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

- občan Slovenskej republiky, ktorý študuje v akademickom roku, v ktorom ukončuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (doklad o ukončení vzdelania je potrebné predložiť najneskôr do konca augusta 2024),

- občan iného štátu, ktorý má povolenie na trvalý pobyt v Slovenskej republike a získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo

- občan iného štátu, ktorý má povolenie na trvalý pobyt v Slovenskej republike a ktorý študuje v akademickom roku, v ktorom ukončuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike (doklad o ukončení vzdelania je potrebné predložiť najneskôr do konca augusta 2024).

Výzva pre záujemcov o štipendium je zverejnená na stránke https://www.eui.eu/en/services/academic-service/doctoral-programme, na uvedenej stránke prebieha aj prihlasovanie. Prihlasovanie je možné do 31. januára 2024 (24:00 CET)

Viac informácií o doktorandskom štúdiu na EUI.

Otázky ohľadne prihlasovania je možné adresovať na EUI Admissions Office, email: ApplyRES@eui.eu

Výzvy na predkladanie ponúk:  https://www.eui.eu/en/public/about/procurement/tenders-portal

Online WEBINÁR pre kandidátov zo Slovenska na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025:

https://www.eui.eu/events?id=564441

Skočiť na začiatok stránky