Erasmus+ oslavuje 30 rokov!

25.09.2017
     Európsky program Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport oslavuje tento rok svoje 30. výročie v 33 krajinách EÚ. Od svojho vzniku v roku 1987, kedy sa programu zúčastnilo 11 krajín a 3 200 študentov - Erasmus+ a predchádzajúce programy dali doteraz šancu 9 miliónom Európanom študovať, vzdelávať sa, vykonávať dobrovoľníctvo alebo získať skúsenosti v zahraničí.
     Na Slovensku oslavujeme 20. výročie, keďže Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu začala administrovať program od roku 1997. Počas tohto obdobia sa programu zúčastnilo viac ako 55 000 jednotlivcov, 1 759 materských, základných, stredných, vysokých škôl a vzdelávacích organizácií z 359 obcí a miest.
     Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci s Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport pri tejto príležitosti organizuje konferenciu „Od programu Erasmu k Erasmus+“, ktorá sa bude konať 26. septembra 2017 v hoteli Radisson Blue Carlton v Bratislave od 9.30 hod. Hlavným cieľom konferencie je osláviť úspechy, ktoré Slovenská republika v tejto oblasti dosiahla, zdieľanie vzájomných skúseností a poznatkov a vytvorenie platformy na výmenu názorov o budúcnosti programu.
     Konferencie sa zúčastnia zástupcovia z MŠVVa Š SR, účať potvdil Michael Teutsch z Európskej komisie, úspešní riešitelia projektov a ostatné partnerské organizácie.
     Prezident Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal: "Každé euro, ktoré je investované do programu Erasmus+, je investíciou do budúcnosti – do budúcnosti mladých ľudí a našej európskej myšlienky. Neviem si predstaviť nič, čo má väčšiu hodnotu, ako je investovanie do týchto lídrov zajtrajška. Keďže oslavujeme účasť 9 miliónov osôb, ktorí sa programu zúčastnili, buďme 9-krát ambicióznejší pri plánovaní budúceho programu Erasmus+."
     Ďalšie informácie o programe počas 30 rokov existencie nájdete tu: http://erasmusplus.sk/index.php?sw=1080.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku