Dušan Čaplovič: Zamestnancom školstva patrí moja úprimná vďaka, žiakom želám príjemné prázdniny

28.06.2013
      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič v súvislosti s ukončením školského roka 2012/2013 ďakuje učiteľom aj nepedagogickým zamestnancom školstva za odvedenú prácu, aktivity, energiu a odhodlanie, ktoré v tomto školskom roku odovzdávali deťom, žiakom a študentom.
      „Dnes sa opäť symbolicky zatvárajú brány končiaceho sa školského roka a prichádza obdobie letných prázdnin, zaslúženého odpočinku a regenerácie síl na ďalšie vzdelávanie či prácu za katedrou. Preto chcem úprimne poďakovať tým, ktorí to najlepšie zo seba dokázali odovzdať našim deťom, žiakom a študentom,“ uviedol minister Dušan Čaplovič. Ako ďalej zdôraznil: „Veľmi dobre poznám vašu prácu a je mojou povinnosťou všestranne skvalitňovať prostredie, v ktorom formujete naše deti a vnúčatá ako jedinečné osobnosti s túžbou po vzdelávaní a lepšom živote. Nielen ja, ale aj naša vláda si uvedomuje, že školstvo je kľúčovým pilierom spoločnosti, ktorý potrebuje rásť. Aj preto sme v čase, kedy sa zmrazujú, prípadne znižujú platy vo verejnom sektore, dokázali zvýšiť mzdu pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom o 5 % a naďalej pokračujeme v úsilí o skvalitňovanie nášho vzdelávacieho modelu.“
     Podľa slov ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vďaka patrí nielen pani učiteľkám a učiteľom, ale aj nepedagogickým kolegom, pretože vďaka ich práci a obetavosti sú školy skutočne druhým domovom našich detí. „Uvedomujem si, že tí, ktorí nechcú kvalitu, pozitívnu zmenu, či plávajú po povrchu, navrhujú jednoduché a populistické riešenia. Často egoistické, ktoré nechápu súčasný morálny a ekonomický prepad v celom svete, vrátane Slovenska, a nezohľadňujú potrebu konsolidácie finančných zdrojov,“ dodáva minister.
     Rezort školstva práve preto v tomto školskom roku prichádzal so zmenami, ktoré sledujú kvalitu výučby, spokojnosť pedagogického stavu a napokon aj radosť rodičov. Viem, že žiaden úspech, hlavne v školstve, nepríde okamžite. Ale v dobrej viere a po konzultáciách s učiteľským zborom i zriaďovateľmi prichádzame s riešeniami, ktoré sledujú kvalitu, spokojnosť a efektivitu.
     „Zamestnancom školstva, deťom, žiakom i študentom želám leto plné pohody, aby toto obdobie bolo pre každého z vás obdobím oddychu, načerpania síl a novej energie,“ hovorí minister Dušan Čaplovič.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku