Duálne vzdelávanie a technické vedné odbory - Slovensko vidí inšpiráciu aj vo švajčiarskom vzdelávacom systéme

21.06.2016
     Švajčiarsko patrí k lídrom vo svetovom výskume a vďaka dobrej štruktúre v oblasti duálneho vzdelávania nemá problémy s nezamestnanosťou. 
     Minister školstva Peter Plavčan a švajčiarsky prezident Johann N. Schneider-Ammann hovorili spolu aj o pripravovanej reforme v školstve. Peter Plavčan v tejto súvislosti spomenul dve významné novely  zákonov –  6 % zvýšenie platov učiteľov a zachovanie málotriedok, ktoré minulý týždeň schválil parlament. Uviedol aj ďalšie tri novely, ktoré predloží v parlamente na schválenie ešte tento rok. Tie sú zamerané na zlepšenie a skvalitnenie výskumu a spružnenie systému v oblasti financovania vedy.  
     Minister pripomenul, že SR má jeden z najväčších rastov HDP z krajín eurozóny, a to aj vďaka priemyselnej štruktúre, v ktorej dominuje automobilový priemysel. Pracujú  tam aj úspešní absolventi z technických a prírodovedeckých fakúlt. Študenti z týchto odborov dostávajú aj motivačné štipendiá.
svajc6     „Cieľom je, aby si absolventi stredných škôl nehľadali ľahšiu cestu, ale išli študovať tieto odbory, i keď sú náročné. Problém je ale v tom, že absolventi z týchto fakúlt dostávajú lukratívne podmienky zo zahraničia a často odchádzajú zo SR", dodal minister Plavčan.
     Švajčiarsky prezident hovoril aj o programe Horizont 2020. Ide o najväčší vedecký a inovatívny program EÚ, ktorý sa zameriava na tri hlavné oblasti: excelentnú vedu, vedúce postavenie priemyslu a spoločenské výzvy.
     „Chcem spomenúť Horizont 2020. Máme tam taký čiastočne asociovaný status  a dúfam, že sa v roku 2017 dostaneme opäť do statusu plnej asociácie. Máme veľký záujem spolupracovať s našimi priateľmi. Čo sa týka vysokoškolského vzdelávania ,  na našich technických vysokých školách máme čo ponúknuť. Chceme, aby bol európsky kontinent inovatívnejší", uviedol Johann N. Schneider-Ammann.
     Na program Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií Horizont 2020 sú na sedemročné obdobie (2014 až 2020) vyčlenené financie vo výške takmer 80 miliárd eur.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku