Navigácia

Dohodovacie konanie na osobné náklady na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl podľa regiónov

MŠVVaM SR v roku 2024 z dôvodu zvýšenia atraktivity učiteľského povolania a prilákania pedagogických a odborných zamestnancov do oblastí, kde je najväčší nedostatok učiteľov, poskytne školám finančné prostriedky na odmeňovanie. Finančné prostriedky na vyplatenie odmeny budú poskytnuté jednotlivým zriaďovateľom pre školy a štátne školské zariadenia podľa § 8c ods. 1 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Postup pri nápočte finančných prostriedkov pre zriaďovateľov a metodika poskytnutia finančných prostriedkov pedagogickým a odborným zamestnancom škôl je uvedená v súboroch na stiahnutie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky