Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu k vedeniu účtovníctva od 1. januára 2008 pre verejné vysoké školy používajúce finančný informačný systém SOFIA

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku