Dodatočný informačný seminár k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! - 12.12.2016 v Bratislave

MŠVVaŠ SR sa z dôvodu veľkého záujmu o účasť na informačnom seminári k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! dňa 5.12.2016 V Bratislave MŠVVaŠ SR rozhodlo zorganizovať dodatočný informačný seminár v termíne 12.12.2016.
 
Program informačného seminára spolu s odkazom do online prihlasovacieho formulára nájdete v prílohe 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku