Dodatky k štátnym vzdelávacím programom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo k Štátnemu vzdelávaciemu programu schváleného pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0, pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 a rámcovým učebným plánom schváleným pod číslami 2015-5130/1760:1-10A0, 2015-5621/3296:1-100A a 2015-5620/3295:1-100A.

Dodatky k ŠVP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

Skočiť na začiatok stránky