Dodanie softvéru pre verejné vysoké školy v licenčnom programe Microsoft Campus and School - Enrollment for Education Solutions (EES) a súvisiacich služieb

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku