Do bojov o medaily sa zapojilo osem súťažných dvojíc

11.05.2015
     Na celoštátnom kole Technickej olympiády v Nitre súťažili víťazi krajských kôl v boji o medaily. Predmetovú olympiádu slávnostne otvorila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Romana Kanovská.
     Najúspešnejšími súťažiacimi a výhercami zlatých medailí sa stali Sebastián Bielich a Šimon Beliansky zo základnej školy v Klátovej Novej Vsi. Dvojicu, ktorá sa umiestnila na druhej priečke, tvoria žiaci Gymnázia Antona Bernoláka zo Senca, Lukáš Bača a Timotej Michalka. Bronzové medaily putovali do rúk Leonarda Labaniča a Juraja Šarišského z Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.
     Celoštátne kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo v dňoch 5. a 6. mája v Nitre na Katedre techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa s veľkou podporou zamestnancov fakulty.
     Kompletné výsledkové listiny Technickej olympiády za školský rok 2014/2015 nájdete na stránke www.olympiady.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku