Dnes si prvýkrát pripomíname Medzinárodný deň vzdelávania

24.01.2019
     Dnešný deň, 24. január 2018, si vôbec prvýkrát v histórii pripomíname ako Medzinárodný deň vzdelávania. Svojou rezolúciou z 3. decembra 2018 ho vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov.
     Stalo sa tak s cieľom vyzdvihnúť kľúčovú úlohu vzdelania pri budovaní udržateľnej a odolnej spoločnosti, jeho význam pri dosahovaní všetkých cieľov trvalo udržateľného rozvoja, zvyšovaní produktivity jednotlivcov, ako aj pri posilňovaní potenciálu hospodárskeho rastu.
     „Medzinárodný deň vzdelávania oslávime medzinárodne. Už budúci týždeň začíname v spolupráci s OECD a EK formulovať Národnú stratégiu zručností (National Skills Strategy) pre Slovensko. Zručnosti, ktoré dnes vyžaduje trh práce, sú iné než v minulosti. Kolaboratívne návyky, riešenie komplexných problémov, finančná gramotnosť, digitálne zručnosti, tzv. mäkké zručnosti sa musia lepšie odzrkadliť vo vzdelávacích programoch“, uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku