Navigácia

Diskusná štúdia – Možnosti racionalizácie siete škôl

Za posledných 20 rokov poklesol počet mladých o takmer polovicu, čo otvára otázku, nakoľko sa školský systém prispôsobil tejto skutočnosti a či zabezpečuje prístup k vzdelaniu efektívnym spôsobom. Cieľom analýzy je identifikovať možný priestor pre racionalizáciu siete základných škôl. Zároveň sa analyzujú finančné a nefinančné vplyvy, ktoré je potrebné zohľadňovať pri rozhodnutiach o racionalizácii siete. V štúdii taktiež hodnotíme, aký vplyv na sieť škôl majú súčasné regulačné nástroje, ale aj vybrané prvky systému financovania.

Štúdiu pripravil Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVŠ SR v spolupráci s Inštitútom finančnej politiky MF SR ako súčasť pilotnej fázy projektu Hodnoty za peniaze. Cieľom pilotnej fázy bolo preskúmať vybrané výdavkové oblasti s cieľom stanoviť postupy a metodiku pre ďalšiu fázu projektu. Viac informácií o projekte revízie verejných výdavkov, ktorý je  v gestorstve Útvaru hodnoty za peniaze MF SR, je dostupných na web stránke MF SR.

K prílohe č. 1 štúdie je dostupná kalkulačka zavedenia školských autobusov v okresoch Senica a Zlaté Moravce, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky