Diskusia o vzdelávaní, výskume a inováciách v čínskom Shenzehene

31.05.2018
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila politického dialógu v čínskom Shenzehene. Diskusia medzi Čínskou ľudovou republikou a predstaviteľmi krajín strednej a východnej Európy bola zameraná na vzdelávanie, výskum a inovácie. Medzi hlavné témy patrilo vzdelávanie v oblasti podnikateľských zručností či potreba uznávania kvalifikácií a investícií do vedy a výskumu.
     Súčasťou politického dialógu bolo aj bilaterálne rokovanie medzi ministerstvami školstva. Jeho predmetom bola diskusia o pripravovanej bilaterálnej dohode medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskou republikou v oblasti vzájomného uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania kvalifikácií, ako aj vytvorenie bilingválnej sekcie a podpora výučby čínskeho jazyka na Slovensku a výučba slovenského jazyka v Číne.
     Obe strany sa zároveň dohodli na ďalšej spolupráci a podpore reformných zámerov v oblasti vzdelávania a zavádzania inovatívnych prístupov vo vzdelávaní, vede, výskume a športe.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku