Digitálne vybavenie už dostali prvé stredné školy v Prešovskom kraji

Najväčší digitálny skok v histórii školstva – už v týchto dňoch sa do škôl dodáva prvých 784 notebookov a 808 tabletov, pričom ďalšie dodávky sú naplánované v pravidelných intervaloch v priebehu nasledujúcich týždňov a mesiacov. Prvú dodávku digitálneho vybavenia odovzdal dnes priamo minister školstva Ján Horecký Strednej odbornej škole pedagogickej v Prešove. Ešte na začiatku roka rezort školstva podpísal zmluvu
s dodávateľom po prvom kole verejného obstarávania a aktuálne prebieha dodávanie digitálneho vybavenia na 28 stredných škôl v Prešovskom kraji.

digitálne vybavenie z projektov edIT 1 a edIT 2

Digitálne vybavenie je hlavnou aktivitou národných projektov edIT 1 a edIT 2 financovaných
z Operačného programu Ľudské zdroje Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
V rámci aktivity sa zabezpečujú notebooky a konvertibilné zariadenia pre pedagogických a odborných zamestnancov, tablety pre žiakov, notebooky pre žiakov stredných škôl a študijné miestnosti v školách a stredoškolských internátoch. MŠVVaŠ sa rozhodlo verejné obstarávanie realizovať formou dynamického nákupného systému. Ide o najväčší projekt, objem peňazí z projektu, ktorý je na tento účel vytvorený,“ uvádza minister školstva Ján Horecký.

Cieľom tohto kroku bola efektivita a rýchlosť verejného obstarávania, spolu s možnosťou zapojenia čo najväčšieho množstva uchádzačov. Jednotlivé kolá verejného obstarávania rozdelené podľa krajov a typu škôl sú vyhlasované a vyhodnocované postupne. Aktuálne máme spustených šesť kôl dynamického nákupného systému a ďalšie kolá budú vyhlasované priebežne aj v závislosti od pribúdajúcich objednávok od škôl.

„Niektoré školy nám ešte nedoručili svoje predstavy a objednávky a my ich vybavujeme postupne tak, ako boli doručované a ako boli zazmluvnené a vykontrahované. Robíme to takým spôsobom, keďže je to taký veľký objem peňazí, aby sme to sedemkrát merali a raz strihali. To znamená, aby sme si robili vnútorné kontroly, audity. Robíme to postupnými nákupmi, lebo pri takom veľkom nákupe by sme samozrejme vylúčili mnohých menších dodávateľov, ktorí by to vedeli urobiť za menšie ceny. Našli sme spôsob, ktorý sa volá dynamický nákupný systém, ktorý odzrkadľuje realitu, že školy postupne nabiehali s objednávkami, ktoré verifikovali a upravovali a my im to začíname doručovať. Posledná dodávka príde v júni tohto školského roku 2022/2023 ,“ vysvetľuje minister.

Doteraz evidujeme 1 073 Predobjednávok, pričom najviac ich je z Košického kraja. Konkrétne sa tam zapojilo 219 základných a stredných škôl.

Z aktuálne schválených Predobjednávok pribudne do škôl 17 457 kusov nových zariadení pre pedagogických a odborných zamestnancov. Zamestnanci si mohli vybrať z troch typov zariadení: notebook s väčšou obrazovkou, kompaktnejší notebook a konvertibilné zariadenie, pričom približne 63,2 % zamestnancov si vybralo práve zariadenie s väčšou obrazovkou.

Pre školy je tiež aktuálne schválených 17 217 tabletov, ktoré sú určené na aktívne využívanie žiakmi. Približne 433 škôl budú vybavené novými študovňami, ktoré sa skladajú z 3 stolových počítačov. Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. žiakov v hmotnej núdzi je aktuálne schválených 795 notebookov, ktoré môžu využívať na prípravu vo vzdelávacom procese.

Rezort školstva zbiera preferencie pedagogických a odborných zamestnancov pomocou dotazníka s názvom Prieskum vybavenosti, ktorého cieľom je reflektovať na individuálne požiadavky pedagogických a odborných zamestnancov. Doteraz ho vyplnilo 26 729 zamestnancov pôsobiacich na  1 756 rôznych školách.

Do projektov edIT 1 a edIT 2 sa stále môžu zapojiť základné aj stredné školy a získať tak pre svoje školy digitálne vybavenie.

Medzi ďalšie aktivity financované z edIT 1  a edIT 2 patria aj letné školy realizované v roku 2021 a implementácia pozície „Školský digitálny koordinátor”.

„Pozícia školského digitálneho koordinátora má školám pomôcť pri efektívnom implementovaní digitálnych technológií do vyučovacieho procesu. Úlohou školského digitálneho koordinátora nie je robiť užívateľský servis techniky, ale hlavne poskytnúť zamestnancom metodickú podporu pri jej využívaní. Patrí to k mojim prioritám, veď nemôžeme školám predpisovať nové metódy a žiadať od nich, aby pracovali s modernými prostriedkami a nedať im na to možnosti,“ dodáva Horecký.

Do projektov edIT 1 a edIT 2 sa stále môžu zapojiť základné aj stredné školy a tak získať pre svoje školy digitálne vybavenie. Pre objednanie vybavenia je potrebné, aby zamestnanci spĺňajúci požiadavky čo najskôr vyplnili „Prieskum vybavenosti” a následne riaditeľ alebo riaditeľka odoslali Predobjednávku digitálneho vybavenia.

Ďalšie informácie o národných projektoch, objednávanom vybavení, dotazníku pre zamestnancov a aplikácii  sú zverejnené na webovej stránke ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/digitalne-vybavenie/.  


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky