Digitálne vybavenie

V rámci NP edIT1 a NP edIT2 sme spustili proces doplnenia vybavenia škôl a ich pedagogických a odborných zamestnancov digitálnymi technológiami.

Aktuálne je proces spustený pre:

  • 1. kolo: stredné a spojené školy v Bratislavskom, Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji,
  • 2. kolo: II. stupeň základných škôl v Bratislavskom a Košickom samosprávnom kraji. 
  • 3. kolo: stredné a spojené školy v Banskobystrickom, Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom samosprávnom kraji. 
     

Postupne sa bude spúšťať pre II. stupeň základných škôl v ostatných krajoch. 

Viac informácií o rozsahu projektu NP edIT ako aj samotnom procese zabezpečenia digitálnych technológií nájdete v sekcii Všeobecné informácie.


              
 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 www.ludskezdroje.gov.sk    www.esf.gov.sk    www.minedu.sk
súlogie po samom_stránka

 

Skočiť na začiatok stránky