Desať rokov Agentúry na podporu výskumu a vývoja

27.06.2011

     Agentúra na podporu výskumu a vývoja už desať rokov podporuje projekty výskumu a vývoja formou súťažného financovania. Hlavným cieľom agentúry je podporovať špičkový základný a aplikovaný výskum a vývoj vo všetkých odboroch vedy a techniky.  Jediným kritériom je kvalita predloženého projektu.
     Za desať rokov svojej existencie, agentúra podporila takmer 2 700 projektov vo výške viac ako 221 mil. eur. Finančné prostriedky štátneho rozpočtu agentúra prerozdelila v rámci všeobecných výziev bez tematického obmedzenia, kde zámery, ciele a vecnú náplň projektu si určuje sám žiadateľ. Podpora sa sústredila aj do vládou schválených programov zameraných na podporu malých a stredných podnikov, spolupráce akademického prostredia s podnikateľským, vzniku centier excelentnosti a popularizáciu vedy a ľudského potenciálu.
     V rámci medzinárodnej spolupráce agentúra venuje pozornosť najmä podpore mobility výskumníkov a účasti výskumných organizácii v európskych a medzinárodných programoch a iniciatívach.
     V ďalšom období sa počíta s posilnením jej postavenia ako dominantnej grantovej agentúry podporujúcej výskum a vývoj na Slovensku v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky.

Bratislava, 27. jún 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku