December 2011

Dňa 13.12.2011 predložil ÚIPŠ v Bratislave opravu výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.  Vo výkaze bol opravený počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  podľa stavu k 15.9.2011. Oprava sa vykonala v banskobystrickom kraji (obec  Stredné Plachtince). Zriaďovateľovi bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2011.

V rozpise upraveného rozpočtu na rok 2011 sa zriaďovateľom zohľadnili aj zmeny v sieti škôl a školských zariadení.

Dňa 29.11.2011 predložil ÚIPŠ v Bratislave opravu výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.  Vo výkaze bol opravený počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  podľa stavu k 15.9.2011. Oprava sa vykonala v prešovskom kraji (obce  Papín a Drienov). Zriaďovateľom bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2011.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku