Navigácia

Dáta ministerstva školstva prinášajú detailný pohľad na výkonnosť verejných vysokých škôl

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky spúšťa webovú stránku s merateľnými ukazovateľmi výkonnosti verejných vysokých škôl na Slovensku. Výšku štátnej dotácie prvýkrát ovplyvňuje aj kvalita a výkon vysokých škôl.

ilustračný obrázok

Rezort školstva sprístupňuje interaktívnu webovú stránku, na ktorej sú zverejnené dáta verejných vysokých škôl. Ide o merateľné ukazovatele, ktoré boli nastavené na základe štatistických údajov o študentoch, zamestnancoch a výstupoch z tvorivých aktivít vysokých škôl.

 „V rámci spracovania dátových podkladov pre výkonnostné zmluvy sme pripravili verejne prístupnú interaktívnu webovú stránku, prostredníctvom ktorej je možné získať prehľad o plnení štátom určených výkonnostných ukazovateľov. Je určená pre odborníkov, ale aj širokú verejnosť,“ uviedol minister Tomáš Drucker. Údaje poslúžia aj záujemcom o štúdium na slovenských vysokých školách.

Webová stránka obsahujúca dáta pre výkonnostné zmluvy verejných vysokých škôl je dostupná na webovom sídle ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže a bude každý rok doplnená o aktuálne údaje.

„Dátové prehľady o vysokých školách na Slovensku nemajú za cieľ rozdeľovať slovenské verejné vysoké školy na kvalitné a nekvalitné. Poukázaním na ich výkonnosť, možnosti hlbšej diverzifikácie a profilácie chceme sprostredkovávať verejnosti overené informácie a zároveň umožniť získať lepší prehľad o možnostiach štúdia na Slovensku. Dáta sú dostupné na úrovni celých škôl, jednotlivých fakúlt aj študijných odborov,“ dodal štátny tajomník Róbert Zsembera.

Viac o téme výkonnostných zmlúv a financovaní vysokého školstva je možné dočítať sa TU.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky