Ďalší krok k digitálnemu vzdelávaniu

19.11.2013
     Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva dostala zelenú. Školy a ich žiaci sa môžu tešiť napríklad na tablety či interaktívne tabule.
     Prostredníctvom moderných digitálnych a učebných pomôcok pre školy podporíme moderný vzdelávací proces v regionálnom školstve. Národný projekt bol podpísaný a prichádza fáza jeho realizácie na úrovni škôl. Zmluva na poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov vo výške viac ako 45, 9 mil. eur bola v týchto dňoch podpísaná medzi zástupcami Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Národný projekt sa realizuje v rámci operačného programu  Informatizácia spoločnosti, v ktorom je Ministerstvo školstva na strane prijímateľa pomoci. Prostredníctvom Národného projektu budú školy vybavené digitálnymi učebnými pomôckami a zároveň budú sprístupnené elektronické služby na tvorbu školských vzdelávacích programov a služba pre elektronizáciu procesu školskej pripravenosti pri prechode dieťaťa z materskej na základnú školu.  
     „Cieľom projektu je aj prepojenie školského vzdelávania s domácou prípravou žiakov za účasti rodičov a to sprístupnením digitálneho vzdelávacieho obsahu a ďalších digitálnych pomôcok i materiálov. Preto ho považujem za ďalší zmysluplný krok, ktorým prinášame dôležitú pridanú hodnotu do kvality výučby,“ zdôrazňuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič.
     Získavanie digitálnych zručností sú jednou z priorít Digitálneho lídra SR a štátneho tajomníka MF SR Petra Pellegriniho, ktorý  tento projekt inicioval a podporil tak na vnútroštátnej ako aj na európskej úrovni. Týmto projektom sa zabezpečí, že všetci žiaci, bez ohľadu nato, z akého regiónu alebo sociálnej vrstvy pochádzajú budú mať možnosť naučiť sa pracovať s najmodernejšími technológiami.
     V rámci tohto projektu bude školám okrem iného dodaných cca 22 000 tabletov a každej škole vrátane materských, ktorá splní kritériá na vyučovanie digitálnym spôsobom, minimálne jedna interaktívna tabuľa. Projekt bude realizovaný do konca septembra 2015.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku