Centrálny register študentov - viac ako 4 000 študentov študuje viacero programov

Podľa údajov z centrálneho registra študentov je na Slovensku vyše 4 000 študentov zapísaných na dvoch alebo viacerých študijných programoch. Náklady na financovanie vysokých škôl sú tak v roku 2007 vyššie o 300 miliónov korún.

Dotácie verejným vysokým školám v tomto roku dosiahnu objem viac ako 12 miliárd korún. Na bežné výdavky je naplánovaných 10,8 miliardy, ostatné prostriedky budú použité na kapitálové výdavky. Metodika rozdelenia dotácií je rovnaká ako v minulom roku, bude sa prihliadať na počet študentov podľa centrálneho registra študentov. Peniaze verejné vysoké školy použijú napríklad na prevádzku, sociálnu podporu študentov, aplikovaný výskum, ale aj medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja a pod.

V budúcnosti sa pre metodiku rozpisu financovania pripravuje zmena. Tá bude aktuálna po prijatí novely zákona o vysokých školách. Návrh zásad novely predloží podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj 13. februára 2007 Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl, Študentskej rade vysokých škôl a Akreditačnej komisii vlády SR. Následne sa dostane do medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie vlády. Po schválení návrhu poslancami Národnej rady SR by novela zákona o vysokých školách mala začať platiť od nového školského roka 2007/2008.

Vo všetkých formách štúdia je v súčasnosti na vysokých školách 191 430 študentov. V akademickom roku 2005/2006 úspešne skončilo štúdium na vysokej škole 32 054 absolventov.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky