Celoslovenská konferencia súkromných škôl v Žiline

23.10.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj vystúpi v piatok 24. októbra na celoslovenskej konferencii súkromných škôl a školských zariadení, ktorá sa koná 23. - 25. 10. 2008 v Žiline.
    
Trojdňová konferencia „Pluralita vzdelávania - záruka zdravého rozvoja spoločnosti" s medzinárodnou účasťou sa bude zaoberať postavením súkromných škôl a zariadení a systémom vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európskej únie.
     Viac informácií na www.sukromneskoly.sk.

Účasť p. ministra:
24. 10. o 10.00 hod., hotel Slovakia, Námestie Ľ. Štúra 2, Žilina.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku