Celonárodný test IT FITNESS TEST 2012 preverí zručnosti Slovenska v IKT

15.02.2012

     Na webovej stránke www.eskills.sk dnes odštartoval IT FITNESS TEST 2012, celonárodný on-line test IT znalostí obyvateľov Slovenskej republiky. Cieľom testovania, nad ktorým prevzali záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca a Martin Bruncko, splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku, je zistiť úroveň základných vedomostí a zručností širokej verejnosti na Slovensku v používaní informačno-komunikačných technológií. Test je určený predovšetkým mladým ľuďom, študentom stredných a vysokých škôl, otestovať sa však môžu občania všetkých vekových skupín. Testovanie potrvá do 15. marca 2012.
    
Cieľom projektu je zistiť, ako a kde ľudia používajú digitálne technológie a na akej úrovni sú ich znalosti a zručnosti. Získané výsledky budú prezentované pred odbornou aj laickou verejnosťou s cieľom iniciovať potrebné aktivity a zmeny zamerané na zlepšenie IT zručností predovšetkým absolventov stredných a vysokých škôl.
     IT FITNESS TEST 2012 spadá pod aktivity Európskeho týždňa e-Skills 2012 - rozsiahlej kampane na podporu IKT zručností v Európe. Za svoj cieľ si kladie prispieť k zvýšeniu IKT zručností medzi profesionálmi, ale aj povzbudiť mladých ľudí pri výbere informačných a komunikačných technológií v štúdiu či profesionálnej kariére. Jej cieľom je zároveň reagovať na rastúci dopyt po vysoko kvalifikovaných odborníkoch a užívateľoch v oblasti IKT, spĺňať rýchlo sa meniace požiadavky priemyslu a zabezpečiť počítačovú gramotnosť všetkých občanov v kontexte celoživotného vzdelávania.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku