Často kladené otázky k novele zákona o vysokých školách

V súvislosti s novelou zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/) a v nadväznosti na časté podnety vysokých škôl a iných subjektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  pripravilo odpovede na jednotlivé otázky, ktoré sú uvedené v priloženom dokumente. Dokument bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný. Otázky k novele zákona o vysokých školách je možné zasielať na svs@minedu.sk

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky