Britský veľvyslanec hostil bratislavských gymnazistov

16.12.2015
     Atmosféru britských Vianoc zažili včera žiaci Evanjelického lýcea v Bratislave. Gymnazisti počas návštevy britského veľvyslanca Andyho Gartha a ministra školstva Juraja Draxlera ochutnali britský vianočný koláč a diskutovali s ministrom a veľvyslancom. Návšteva školy je jedným zo série spoločných podujatí ministerstva školstva a britskej ambasády.
     „S ministrom Draxlerom sme na svojich pozíciách približne rovnako dlho. Odkedy sme sa prvýkrát stretli, snažíme sa rozširovať spoluprácu medzi našimi krajinami,“pochvaľuje si spoluprácu veľvyslanec Andy Garth a dodáva: „Radi by sme nadviazali aj užšie väzby a spoluprácu medzi našimi univerzitami, špeciálne v oblasti vedy a výskumu.“
     Počas návštevy Evanjelického lýcea britský veľvyslanec ponúkol žiakom tradičný vianočný koláč „mince pie“ a spolu s ministrom školstva gymnazistom prečítali v angličtine úryvok z knihy Orsona Scotta Carda – Ender´s Game.
     Súčasťou stretnutia bola aj diskusia s gymnazistami v angličtine, v ktorej majú gymnazisti tohto lýcea výborné výsledky: „Je inšpirujúce stretnúť mladých ľudí a odpovedať na ich zaujímavé otázky. Veľmi ma prekvapila a potešila výborná úroveň ich angličtiny,“ pochválil žiakov veľvyslanec Garth.
     Na kvalitu výučby anglického jazyka na slovenských školách kladie ministerstvo dôraz. Nielen na spestrenie a zvýšenie úrovne angličtiny budú zamerané aj ďalšie plánované aktivity Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
     „Som rád, že moje pozvanie na školu veľvyslanec s radosťou prijal. Chceme propagovať aj kultúru, práve preto sme zvolili formu spoločného čítania pre študentov a v podobných aktivitách plánujeme pokračovať,“ uzavrel minister Draxler.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku