Brífing ministra školstva Eugena Jurzycu

18.03.2011

     Dnes 18. marca 2011 sa o 14.30 hod. uskutoční brífing ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu. Na stretnutí bude spolu s riaditeľkou Národného ústavu certifikovaných meraní Romanou Kanovskou informovať o výsledkoch dnešného mimoriadneho zasadnutia Ústrednej maturitnej komisie a údajnom úniku častí odpovedí maturitného testu z anglického jazyka. 

Miesto: MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 4. posch., Bratislava. 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku