Bibliotéka/ Pedagogika 2017

MŠVVaŠ SR sa zúčastní ďalšieho ročníka veľtrhu Bibliotéka pedagogika 2017 v bratislavskej Inchebe, ktorý je už dlhoročne spätý s týmto ročným obdobím.
Zástupcovia prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje  budú počas 4 dní trvania veľtrhu prezentovať tento operačný program a podávať aktuálne informácie o možnostiach podpory z eurofondov.

Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na bohatú účasť.
 
Termín a miesto konania: 9. – 12. 11. 2017, INCHEBA EXPO Bratislava
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku