Avízo: ICT Proposers´ Day 2016 v Bratislave

21.09.2016
     Približne 2 500 účastníkov z celej Európskej únie aj iných krajín sveta  sa v bratislavskej Inchebe zíde v dňoch 26. – 27. septembra 2016 na najväčšom networkingovom podujatí v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ s názvom ICT Proposers´Day 2016.
     Témou rokovaní na odbornom  podujatí k informačným a komunikačným technológiám je informačné stretnutie pre žiadateľov o projekty s cieľom informovať, ako úspešne pripraviť návrhy žiadostí v rámci európskeho rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020.
     Podujatie zároveň ponúkne výnimočnú príležitosť na vybudovanie kvalitných partnerstiev pre predstaviteľov akademickej obce, výskumných ústavov, priemyselných subjektov, ako aj malých a stredných podnikov. Medzi nosné témy stretnutia patria: Components & Systems, Future Networks & Inernational, Interfaces, Content & Data, Excellence, Societal Challenges, Innovations.
     Organizátorom podujatia je Európska komisia (DG CONNECT) a spoluorganizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Záujemcovia o účasť majú možnosť registrovať sa do 22. septembra na tejto stránke - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ict-proposers-day-2016.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku