Audit digitálnych technológií

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu po prvýkrát detailne zmapuje potreby digitálnych technológií v základných a stredných školách.

Do 02.07.2021 prebieha Audit digitálnych technológií v základných a stredných školách. Je realizovaný prostredníctvom elektronického dotazníka, ktorý bol vytvorený na MŠVVaŠ SR za účelom zmapovania reálnych potrieb digitálnych technológií v školách. Okrem aktuálneho stavu digitálneho vybavenia k 1.6.2021 budú môcť školy napísať aj želaný stav všetkého digitálneho vybavenia do roku 2024. Zozbierané údaje budú zreflektované pri implementácii reforiem a investícií Plánu obnovy a odolnosti Slovenska, dvoch národných projektov, ako aj pri ďalších aktivitách, ktoré MŠVVaŠ SR v blízkej budúcnosti rozbehne.

Minister školstva vo svojej správe pre riaditeľky a riaditeľov škôl vyzýva, aby si dali na kvalite odpovedí záležať a ďalej uvádza: ,,Chceme, aby sa na školy dostala naozaj potrebná technika a nie to, čo už máte alebo to, čo nepotrebujete. A preto potrebujeme Vašu súčinnosť.“

V prípade otázok alebo akýchkoľvek technických problémov môžu riaditeľky a riaditelia škôl kontaktovať správcu dotazníka na e-mailovej adrese: digitalnyaudit@minedu.sk

Ešte raz pripomíname, že termín na vyplnenie dotazníka – Audit digitálnych technológií v školách je do konca dňa 02.07.2021.

Prihlásiť sa môžete cez elektronický dotazník. Dotazník je dostupný až po prihlásení sa v portáli Viki. Bližšie informácie k prihláseniu nájdete v dokumente Inštrukcie k prihláseniu - Audit digitálnych technológií v školách.

Za spoluprácu v mene celého ministerstva vopred ďakujeme!

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky