Archív tlačových správ

Aj slovenskí vedci majú prístup k novovytvorenému zdroju poznatkov o ochorení COVID-19

Aj slovenskí vedci majú prístup k novovytvorenému zdroju poznatkov o ochorení COVID-19

     Možnosti zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu ochorenia COVID-19, prístup do databáz i k „flash reportom“ o vyriešených štruktúrach. To všetko majú k dispozícii aj slov…

Prichádza k postupnému otváraniu športovísk

Prichádza k postupnému otváraniu športovísk

     Ústredný krízový štáb SR, ktorý zasadal dnes dopoludnia, poveril sekciu športu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby v spolupráci s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom vypra…

Rodičia chcú zmeny vo vzdelávaní

Rodičia chcú zmeny vo vzdelávaní

     Prerušenie vyučovania v školách si vyžiadalo viacero významných zmien vo výučbe i pri hodnotení žiakov. Ako tieto zmeny hodnotia rodičia? Čo hovoria na úpravu systému hodnotenia? Aj na tieto o…

Štátny tajomník Ľudovít Paulis diskutoval so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom

Štátny tajomník Ľudovít Paulis diskutoval so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom

      Téma otvoreného vládnutia bola obsahom stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vedu a výskum Ľudovítom Paulisom so splnomocnencom vlády SR pre rozvo…

#BeActiveAtHome - kampaň Európskej komisie

#BeActiveAtHome - kampaň Európskej komisie

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dáva do pozornosti iniciatívu Európskej komisie, ktorá má v čase pandémie koronavírusu za cieľ zachovať pohybovú aktivitu obyvateľov, ktorí sú …

Spolupráca rezortov školstva a vnútra pri riešení urgentných problémov diagnostických a reedukačných centier

Spolupráca rezortov školstva a vnútra pri riešení urgentných problémov diagnostických a reedukačných centier

     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová sa v týchto dňoch obrátila so žiadosťou o riešenie akútnej situácie diagnostických centier, reedukačných cent…

Neformálna videokonferencia ministrov školstva k situácii v oblasti vzdelávania v súvislosti s pandémiou Covid-19

Neformálna videokonferencia ministrov školstva k situácii v oblasti vzdelávania v súvislosti s pandémiou Covid-19

     Z iniciatívy chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ sa včera uskutočnila druhá videokonferencia ministrov školstva k dôsledkom Covid-19 na vzdelávanie pod vedením ministerky Blaženky Divjak. Cho…

Tlak verejnosti si vyžaduje otvoriť diskusiu o presune kompetencií v školstve

Tlak verejnosti si vyžaduje otvoriť diskusiu o presune kompetencií v školstve

     Nové vedenie ministerstva školstva okamžite po nastúpení iniciovalo online stretnutie so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a združenia SK8. Zriaďovatelia, kraj…

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

     Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tý…

Ministri členských štátov EÚ zodpovední za výskum formou videokonferencie diskutovali o ďalšom postupe v čase pandémie

Ministri členských štátov EÚ zodpovední za výskum formou videokonferencie diskutovali o ďalšom postupe v čase pandémie

      Reakcia európskeho výskumu a inovácií  na súčasnú pandémiu spôsobenú novým koronavírusom bola témou včerajšej videokonferencie ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za výskum. Slovenskú …

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku