» Mediálny servis » Archív tlačových správ

Archív tlačových správ

Ministerstvo školstva podpísalo zmluvu s trenčianskou univerzitou na prvý teamingový projekt v rámci OP VaI

Ministerstvo školstva podpísalo zmluvu s trenčianskou univerzitou na prvý teamingový projekt v rámci OP VaI

04.04.2019
      Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) dnes s reprezentantmi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne podpísala zmluvu ...
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzavrelo výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzavrelo výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu

04.04.2019
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) v spolupráci s Výskumnou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom OP VaI...
Základnú školu v Richnave zriadi Okresný úrad v Košiciach

Základnú školu v Richnave zriadi Okresný úrad v Košiciach

03.04.2019
     Ministerstvo školstva v týchto dňoch poverilo Okresný úrad v Košiciach zriadením Základnej školy v obci Richnava (okres Gelnica). K tomuto kroku pristúpil rezort školstva na základe záverov...
Výzva na predkladanie návrhov na členov rady FNPV

Výzva na predkladanie návrhov na členov rady FNPV

03.04.2019
     Do 15. mája 2019 je možné predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania. Túto možnosť majú podľa zákona odborové organizácie, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, ako...
Parlament dnes schválil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

Parlament dnes schválil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

02.04.2019
     Nové právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku, akými sú  mobbing, bossing, ale aj staffing (šikanovanie nadriadených), zavedenie inštitútu Etického kódexu, profesion...
Deviatakov a žiakov osemročných gymnázií čaká celoslovenské Testovanie 9

Deviatakov a žiakov osemročných gymnázií čaká celoslovenské Testovanie 9

02.04.2019
     Celkovo viac než 41 700 žiakov na celom Slovensku si tento týždeň overí svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny, resp. iného vyučovacieho jazyka (školy s vyučovacím jazykom maďarským alebo...
Žilina Model United Nations - Rokovanie medzinárodného modelového zasadnutia OSN

Žilina Model United Nations - Rokovanie medzinárodného modelového zasadnutia OSN

01.04.2019
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa zúčastnila slávnostného otvorenia medzinárodnej konferencie ŽilinaMUN.      Ôsmy ročník podujatia,...
Oceňovanie pedagógov v Holíči za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

Oceňovanie pedagógov v Holíči za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

01.04.2019
     V piatok 29. marca 2019 sa štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová zúčastnila na slávnostnom odovzdávaní ocenení pedagógom škôl v zriaďovateľske...
Apríl v znamení predmetových olympiád

Apríl v znamení predmetových olympiád

01.04.2019
     V mesiaci apríl nás čaká sedem celoštátnych kôl predmetových olympiád. Najlepší žiaci z celého Slovenska si zmerajú sily na Olympiáde z ruského jazyka, Olympiáde ľudských práv, Olympiáde zo...
IVP analyzoval výsledky maturantov, ktorí následne vyštudovali učiteľské programy

IVP analyzoval výsledky maturantov, ktorí následne vyštudovali učiteľské programy

01.04.2019
     Inštitút vzdelávacej politiky zverejnil komentár, v ktorom opisuje vzdelávacie cesty maturantov, ktorí sa rozhodli študovať učiteľské programy a následne sa zamestnali v školstve.      Pr...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »