Archív tlačových správ

Na UK v Bratislave otvorili 60. akademický rok Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov

Na UK v Bratislave otvorili 60. akademický rok Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov

     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na slávnostnom otvorení 60. akademického roka Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a kraja…

Termín uzávierky výberových konaní do orgánov Slovenskej akreditačnej agentúry sa blíži

Termín uzávierky výberových konaní do orgánov Slovenskej akreditačnej agentúry sa blíži

     Už len do polovice októbra majú uchádzači možnosť zasielať prihlášky v rámci výberových konaní do orgánov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ).      Ministerstvo škols…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala s ruskou delegáciou o spolupráci v oblasti vzdelávania

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala s ruskou delegáciou o spolupráci v oblasti vzdelávania

      V piatok 4. októbra 2019 prijala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová na pôde rezortu ruskú delegáciu vedenú riaditeľkou federálnej agentúry Ro…

Štátny tajomník Peter Krajňák v Spojenej škole internátnej v Levoči

Štátny tajomník Peter Krajňák v Spojenej škole internátnej v Levoči

     Otvorenie obnovených priestorov v Spojenej škole internátnej v Levoči aj za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa uskutočnilo v pondelok …

Analýza údajov zo Správy SKU o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve

Analýza údajov zo Správy SKU o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve

     Slovenská komora učiteľov zverejnila správu o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve. V súvislosti s tým Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) Ministerstva školstv…

Držím ti miesto – analýza kapacít materských škôl

Držím ti miesto – analýza kapacít materských škôl

     V školskom roku 2018/2019 materské školy navštevovalo 84% 5-ročných detí. Po analýze existujúcich kapacít a zohľadnení možnosti „migrácie škôlkarov“ do najbližších obcí a využití prostriedkov …

Slovenská technická univerzita uspela so svojím teamingovým projektom

Slovenská technická univerzita uspela so svojím teamingovým projektom

     Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave je ďalšou univerzitou, ktorej sa podarilo získať výskumný grant na realizáciu svojho teamingového projektu. Dopytovo - orientovaný projekt s n…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku

     Návšteva Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Írsku v Dubline bola ďalším bodom programu pracovnej cesty štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmann…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila pracovne Írsko

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila pracovne Írsko

     Otvorenie investičného seminára i stretnutia s partnermi venujúcimi sa oblasti vzdelávania na legislatívnej a exekutívnej úrovni boli na programe pracovnej cesty štátnej tajomníčky Ministerstv…

Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil na druhom Európskom samite o vzdelávaní v Bruseli

Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil na druhom Európskom samite o vzdelávaní v Bruseli

     Celkovo 18 ministrov a štátnych tajomníkov členských štátov EÚ, 160 učiteľov i množstvo hostí z radov odbornej verejnosti sa včera zúčastnilo v Bruseli na druhom Európskom samite o vzdelávaní.…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku