Archív pozvánok a oznamov

Otvorená veda – fenomén dnešnej doby

Otvorená veda – fenomén dnešnej doby

     Vedecké poznatky a ich otvorený prístup smerom k verejnosti – to je hlavný motív medzinárodnej konferencie Open Access politika Slovenska v Európskom rámci 2015 – súčasný stav a perspektívy…

Týždeň slovenských knižníc 2015

Týždeň slovenských knižníc 2015

     V dňoch 23. – 28. marca 2015 sa uskutoční už 16. ročník Týždňa slovenských knižníc (TSK), ktorého cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostrední…

Učitelia si pripomenú Rok Ľudovíta Štúra

Učitelia si pripomenú Rok Ľudovíta Štúra

     Metodicko-pedagogické centrum  pripravuje pre učiteľov základných a stredných škôl seminár, na ktorom dostanú informácie o akreditovaných vzdelávacích programoch. Jeho súčasťou budú aj akti…

V Bratislave sa bude konať odborná konferencia o spolupráci s CERN-om

V Bratislave sa bude konať odborná konferencia o spolupráci s CERN-om

     Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Európska organizácia pre jadrový výskum CERN, Centrum vedecko-technických informácii SR, Slovenská obchodná a…

Ázia – človek v spojení s prírodou

Ázia – človek v spojení s prírodou

      Pod týmto názvom organizuje Metodicko-pedagogické centrum odborný seminár pre učiteľov vlastivedy a geografie. Zameria sa predovšetkým na rozvoj prírodovednej gramotnosti učiteľov základný…

V Košiciach sa bude konať odborný seminár o školských knižniciach

V Košiciach sa bude konať odborný seminár o školských knižniciach

     Povinné evidencie školskej knižnice aj prostredníctvom knižnično-informačných systémov. Aj o tejto téme budú diskutovať účastníci celoslovenského seminára, ktorý sa zameriava na vedenie odb…

O startupoch budú prednášať odborníci zo zahraničia

O startupoch budú prednášať odborníci zo zahraničia

     Spolu tri prednášky zamerané na podpor myšlienky vzniku startupov sa uskutočnia v priebehu budúceho týždňa v Bratislave, Žiline a Košiciach. Zahraniční odborníci budú prednášať o svojich sk…

Minister Juraj Draxler ocení športovcov a trénerov NŠC

Minister Juraj Draxler ocení športovcov a trénerov NŠC

    Najlepší športovci a tréneri Národného športového centra (NŠC) v sezóne 2014/15 si prevezmú ocenenia z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera.      Slávnostná ud…

CVTI SR organizuje pracovný seminár o vyhľadávaní v elektronických informačných zdrojoch

CVTI SR organizuje pracovný seminár o vyhľadávaní v elektronických informačných zdrojoch

     Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR organizuje pracovný seminár s názvom Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti technických vied. Poduja…

Pozvánka na konferenciu k predstaveniu OP Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácii z vybraných programov EÚ

Pozvánka na konferenciu k predstaveniu OP Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácii z vybraných programov EÚ

      V stredu 21. januára 2015 sa v priestoroch Centra vedecko - technických informácií SR na Lamačskej ceste v Bratislave uskutoční konferencia k predstaveniu operačného programu Výskum a inov…

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku